Efterårssæsonen 2022 byder på:


Mandage i lige uger: Spillemændene øver fra kl. 19.15 
                                    - første gang d. ??. august??
 

Mandage i ulige uger: Mandagsdans kl. 19.30 til 22.00:     

      12. og 26. september 
      10. og 24. oktober 
      7. og 21. november 
      5. december??
    

Sæt også kryds i kalenderen:  


        Lørdag d. 17. september:
                        Dwight Lamb, Jensen og Bugge!!!

        11./12. november: Dobbeltbal

        Lørdag d. 21. januar 2023: Mads Hansens Kapel!!!


Flere detaljer om de enkelte arrangementer vil fremkomme i bladet og Arrangementskalenderen.

 

Medlemskontingent: Kun 150 kr. for et helt år (fra 1. august til 31. juli)!
            Kan indbetales på konto 9236 - 23 65 81 89 51 - senest 15. september
       

Tilmeld dig vores facebook-gruppe og få løbende info

https://www.facebook.com/groups/487683971399208/